fbpx

เปิดร้านสักคิ้วลงทุนเท่าไหร่

เปิดร้านสักคิ้วลงทุนเท่าไหร่

เริ่มต้นที่ 20,000 +++ ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละบุคคลเป็นหลัก

ก่อนเปิดร้านควรคำนึงถึงปัจจัยอะไรอะไรบ้าง เช่น
1. ต้นทุนค่าเรียนสักคิ้ว *กรณีไม่มีความรู้เรื่องการสักคิ้วเลยและไม่มีพื้นฐาน
2. ต้นทุนค่าเช่า ค่าน้ำค่าไฟ ตามแต่ละทำเลที่ตั้ง
3. ต้นทุนอุปกรณ์ บางที่ไปเรียนจะมีอุปกรณ์แถมมาให้แล้ว อาจจะต้องมีซื้อเพิ่มบ้างเล็กน้อย เช่น เตียง โคมไฟ เครื่องอบฆ่าเชื้อ และอื่นๆ
4. ต้นทุนการโฆษณาและการทำการตลาดของร้านในยุคนี้
5. ค่าขอใบอนุญาตเปิดร้านสักคิ้ว *ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่นั้นๆ

ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นอาจจะมีค่าอื่นๆ ตามแต่ละคนไป ที่สำคัญร้านต้องมีใบอนุญาตให้ถูกต้อง รักษามาตรฐานความสะอาดตามที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมามีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขอนามัยที่ถูกต้องของช่างสัก

การแนะนำด้านบนเป็นเพียงการแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้เป็นการชี้ชัดว่าต้องเริ่มจากทุนเท่านี้เป๊ะๆ 

ภาพตัวอย่างสำหรับร้านสักคิ้ว