ปูทางสู่เส้นทางช่างสักคิ้วมืออาชีพ

เพราะเราเชี่ยวชาญการสักคิ้ว-สักปาก-แก้ไขคิ้ว-สักคิ้วแบบลายเส้น สไลด์ คิ้วทวิส ทุกประเภท มีคามชำนาญด้านการสักมามากว่า 5 ปี

ครูสอนสักคิ้ว

ทีมครูมีความชำนาญในเรื่องการสักคิ้วเพื่อความงามเป็นอย่างมาก ด้วยผลงานในอดีตที่ผ่านการสอนนักเรียนทั้งในและต่างประเทศมาแล้ว อธิเช่น นักเรียนฟิลิปปินส์ นักเรียนเวียดนาม นักเรียนลาว ทำให้มีจิตวิทยาในการสอนแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน เข้าใจถึงความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลได้เช่นกัน

สอนสักคิ้ว_Browcurve

สถาบันส่งเสริมพัฒนาทักษะต่อเนื่อง

เนื่องจากวงการสักคิ้วเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วและตามเทรนด์แฟชั่นในปัจจุบัน จะมีการแนะนำเทคนิคในยุคสมัยนั้นเข้ามาเสริมการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักการเรียนรู้และพัฒนาฝีมือตนเองมากยิ่งขึ้น

การดูแลเอาใจใส่นักเรียน

ที่นี้ให้ความสำคัญในการเรียนพื้นฐาน เราพร้อมจะเป็นคนสนับสนุนก้าวแรกของคุณเดินไปได้อย่างมั่นคง ด้วยนโยบายการสอนแบบเน้นตัวต่อตัว สอนแบบเจาะลึกแบบส่วนตัว บรรยากาศการเรียนที่เงียบสงบ เพื่อสร้างสมาธิในการเรียนมากขึ้น เราไม่เน้นสอนรายกลุ่มคนเยอะ เรามุ่งเน้นการสอนที่ได้ถ่ายทอดเทคนิคให้นักเรียนได้ความรู้ไปเต็มที่

นักเรียนพร้อมจะประสบความสำเร็จ

เราจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง เพื่อสร้างทางลัดให้นักเรียนของเรามุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จได้เร็วขึ้น การสอนมีการจัดระบบขั้นตอนการสอนที่นักเรียนต้องทำจริงเมื่อรับบริการลูกค้า มีคลาสเรียนให้เข้าดูขั้นตอนการทำงานสักคิ้วจริง ตลอดเวลาการเรียนที่นี้ ส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น มีการสอนเรื่องเนื้อหาการสักคิ้ว การอบรมเรื่องความสะอาด สุขอนามัยของช่าง  รวมถึงการขออนุญาตเปิดร้านสักคิ้วให้ถูกต้องตามกฎหมายราชอาณาจักรไทยด้วย