fbpx

ทำความเข้าใจก่อนมาเรียน ว่าทำไมถึงต้องสักคิ้ว ?

การเรียนสักคิ้วในปัจจุบันมีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้หญิงส่วนมากมีปัญหาเรื่องการเขียนคิ้วไม่เท่ากัน จึงเกิดอาชีพช่างสักคิ้วขึ้นมาเป็นจำนวนมาก และการเรียนสักคิ้ว ของเราที่นี้จะเน้นทำให้นักเรียนมีความรู้เรื่องสักคิ้วอย่างลึกซึ้งและปฏิบัติงานได้จริงในทุกขั้นตอน

browcurveadmin

ธันวาคม 19, 2019

เรียนสักคิ้วลายเส้น

การเรียนสักคิ้วลายเส้นโดยปกติ จะเริ่มจากการฝึกออกแบบบนนกระดาษก่อนเพื่อให้เราฝึกออกแบบทรงคิ้วให้ได้หลากหลายทรงเพื่อเข้าสู่แบบฝึกหัดต่อไป

browcurveadmin

ธันวาคม 19, 2019
1 2