เรียนสักคิ้ว นนทบุรี – Browcurve

คิ้วลายเส้น (6D Microblading) “ต่างกับ” (สักคิ้วทวิส Microbladlading Twist) อย่างไร?

คิ้วทวิสกับคิ้วลายเส้น มีความแตกต่างกันในรายละเอียด คิ้วลายเส้นจะดูเป็นธรรมชาติ เป็นการสักขนคิ้วทีละเส้นเลยทีเดียว ส่วนคิ้วทวิสนั้น ลักษณะจะเป็นการปัดฝุ่นฟุ้งๆ เหมือนกับการที่เราใช้ดินสอเขียนคิ้วเขียน

 608 total views,  2 views today

browcurveadmin

ธันวาคม 19, 2019

เรียนสักคิ้วลายเส้น

การเรียนสักคิ้วลายเส้นโดยปกติ จะเริ่มจากการฝึกออกแบบบนนกระดาษก่อนเพื่อให้เราฝึกออกแบบทรงคิ้วให้ได้หลากหลายทรงเพื่อเข้าสู่แบบฝึกหัดต่อไป

 160 total views,  1 views today

browcurveadmin

ธันวาคม 19, 2019