สอนสักคิ้วลายเส้น – Browcurve

คิ้วลายเส้น (6D Microblading) “ต่างกับ” (สักคิ้วทวิส Microbladlading Twist) อย่างไร?

คิ้วทวิสกับคิ้วลายเส้น มีความแตกต่างกันในรายละเอียด คิ้วลายเส้นจะดูเป็นธรรมชาติ เป็นการสักขนคิ้วทีละเส้นเลยทีเดียว ส่วนคิ้วทวิสนั้น ลักษณะจะเป็นการปัดฝุ่นฟุ้งๆ เหมือนกับการที่เราใช้ดินสอเขียนคิ้วเขียน

 1,043 total views

browcurveadmin

ธันวาคม 19, 2019