อบรมความสะอาดและปลอดภัยจากสาธารณสุขและผู้ประกอบการร้านสักผิวหนังกับเสริมสวย