เรียนสักคิ้ว – Browcurve

เรียนสักคิ้ว

สอนสักคิ้ว_2023


Browcurveสอนสักคิ้วเมื่อมาเรียนสักคิ้ว กับเราคุณก็เป็นช่างสักคิ้วมืออาชีพได้


คนที่สนใจอาชีพนี้ก็จะมองหาสถาบันสอนสักคิ้ว หลังจากเรียนจบไปแล้ว สามารถนำความรู้ไปต่อยอดและทำเป็นอาชีพได้ การสอนสักคิ้วของเรา เน้นให้นักเรียนได้ฝึกทำบ่อยๆ ให้เวลากับผลงานของตัวเอง ค่อยเป็นไปในแต่ละบทเรียน จึงมีการสอนสักคิ้วที่ไม่จำกัดชั่วโมง นักเรียนสามารถเข้าเรียนกี่ชั่วโมงก็ได้ ตั้งแต่เวลา 10.30-18.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้มีสมาธิฝึกฝนอยู่กับตัวเอง และเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

ครูเดือนจะสอนสักคิ้วปรับตามรายบุคคล ไม่สอนรวม เน้นรายบุคคล ปรับเทคนิคให้แต่ละบุคคล หัวใจการเรียนสักคิ้วคือ "หมั่นฝึกฝน ทำบ่อยๆ ทำให้เชี่ยวชาญ" แล้วคุณก็สามารถเป็นช่างสักคิ้วมืออาชีพได้

MEET PROMOTION COURSE

ราคาโปรโมชั่นหลักสูตรเรียนสักคิ้ว

นักเรียนรับใบประกาศจบคอร์สเรียน (EP.1)

 

นักเรียนรับใบประกาศจบคอร์สเรียน (EP.2)

 

บรรยากาศการเรียนสักคิ้วและสอนสักคิ้ว 2023

เรียนสักคิ้วไม่ยาก หากคุณตั้งใจ ทุ่มเท และหมั่นฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ

เหมาะกับผู้เรียนี่เริ่มต้น ไมมีพื้นฐาน - สอนเนื้อหาเริ่มต้นบนกระดาษก่อน - เรียนทีละขั้นตอนทีละเทคนิค- สอนตัวต่อตัวเพื่อปรับเทคนิคให้แต่ละบุคคล สอนใช้อุปกรณ์สักในแต่ละชนิด การผสมสีสำหรับงานสักและแก้ไขสีสัก - อบรมเนื้อหาสุขอนามัยออนไลน์และมีสอบทฤษฎีเนื้อหาที่ช่างสักควรรู้ - ได้ลงสอบบนคนจริงและมีครูผู้สอนควบคุมดูแลตลอดการสักเพื่อให้นักเรียนมั่นใจและสอบถามกับครูได้ - แนะนำการเปิดร้านสำหรับช่างมือใหม่และการขออนุญาตเปิดร้านด้วยตนเอง