fbpx

เรียนสักคิ้ว

เรียนสักคิ้ว_Browcurve

เรียนสักคิ้ว6มิติลายเส้น

เรียนสักคิ้วไม่จำกัดวัน_Browcurve

ทำไมต้องเรียนสักคิ้วกับเรา

เพราะเราสร้างหลักสูตรจากประสบการณ์จริงเน้นใช้งานได้จริง เนื่องจากเรามีประสบการณ์การเปิดร้านสักคิ้วมาก่อน การทำงานแต่ละขั้นตอนมีเทคนิคที่แตกต่างกัน เราจะแนะนำเทคนิคเหล่านั้นให้คุณเข้าใจได้ง่าย เราเน้นการสอนสักคิ้วแบบตัวต่อตัวเพื่อให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจของนักเรียนแต่ละได้เป็นอย่างดี สอนเป็นขั้นตอนอย่างช้าๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจแต่ละบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น สอนตั้งแต่แรกจนรับงานสักได้จริงด้วยตัวเอง แนะแนวประสบการณ์จากการรับงานจริง แนะนำขั้นตอนการรับมือแก้ไขปัญหาตั้งแต่ก่อนสักและหลังจากการสักคิ้วให้ลูกค้า ให้ข้อมูลความรู้เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตราฐานที่สาธารณสุขกำหนด ให้คำแนะนำการป้องกันรักษาความสะอาดของตัวช่างเองด้วย การดูแลขยะติดเชื้อหรือทิ้งขยะอุปกรณ์การสักทุกชนิด

นักเรียนจบหลักสูตร

 

บรรยากาศการเรียน

บรรยากาศการเรียนสักคิ้วและสอนสักคิ้ว