เรียนสักคิ้ว – Browcurve

เรียนสักคิ้ว

เรียนสักคิ้วไม่ยาก หากคุณตั้งใจ ทุ่มเท และหมั่นฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ

เหมาะกับผู้เรียนี่เริ่มต้น ไมมีพื้นฐาน - สอนเนื้อหาเริ่มต้นบนกระดาษก่อน - เรียนทีละขั้นตอนทีละเทคนิค- สอนตัวต่อตัวเพื่อปรับเทคนิคให้แต่ละบุคคล สอนใช้อุปกรณ์สักในแต่ละชนิด การผสมสีสำหรับงานสักและแก้ไขสีสัก - อบรมเนื้อหาสุขอนามัยออนไลน์และมีสอบทฤษฎีเนื้อหาที่ช่างสักควรรู้ - ได้ลงสอบบนคนจริงและมีครูผู้สอนควบคุมดูแลตลอดการสักเพื่อให้นักเรียนมั่นใจและสอบถามกับครูได้ - แนะนำการเปิดร้านสำหรับช่างมือใหม่และการขออนุญาตเปิดร้านด้วยตนเอง

นักเรียนจบหลักสูตร

 

บรรยากาศการเรียน

บรรยากาศการเรียนสักคิ้วและสอนสักคิ้ว