เรียนสักคิ้วลายเส้น – Browcurve

เรียนสักคิ้วลายเส้น

การเรียนสักคิ้วลายเส้นโดยปกติ จะเริ่มจากการฝึกออกแบบบนนกระดาษก่อนเพื่อให้เราฝึกออกแบบทรงคิ้วให้ได้หลากหลายทรงเพื่อเข้าสู่แบบฝึกหัดต่อไป

การเรียนสักคิ้วลายเส้น สามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่แรกเพื่อปรับบพื้นฐานก่อน การสร้างลายเส้นที่สวยงามนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อให้ได้ลายเส้นที่พริ้วสวย การเริ่มเรียนสักคิ้วขั้นต่อจากกระดาษจะเข้าสู่การเรียนสร้างลายเส้นบนแผ่นหนังเทียมเพื่อฝึกการใช้อุปกรณ์ที่ใช้สร้างลายเส้นให้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนฝึกสร้างลายเส้นบนหัวหุ่นเทียม

 96 total views,  2 views today