เราสอนสักคิ้ว เมื่อจบไปเเล้วต้องสักคิ้วได้จริง – Browcurve

เราสอนสักคิ้ว เมื่อจบไปเเล้วต้องสักคิ้วได้จริง

สอนสักคิ้ว_สร้างรายได้

การสอนสักคิ้วของเราเน้นเพิ่มเทคนิคที่สักบนคนจริงได้ มีคลาสเรียนให้เข้าดูการสักบนคนจริง นักเรียนไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียนสักคิ้วว่าจะทำไม่ได้ เพราะทีมครูจะคอยแนะนำขั้นตอนให้ก่อน และตลอดการเรียนครูจะเสริมเนื้อหาความรู้ที่ต้องใช้ให้

เราสอนสักคิ้วเพื่อให้นักเรียนนำไปต่อยอดสร้างรายได้ สอนสักคิ้วเพื่อให้นักเรียนนำไปเป็นอาชีพเสริม หรือต้องการจะเปิดร้านสักคิ้วเป็นธุรกิจส่วนตัวก็ได้ สอนตั้งแต่พื้นฐานการออกแบบรูปทรงคิ้วลักษณะต่างๆ การดูพื้นฐานรูปหน้าของแต่ละบุคคล การเรียนการสอนสักคิ้วที่นี่จะเน้นให้มองภาพรวม แล้วไล่มาทีละจุดสำคัญ เพื่อให้องค์ประกอบทั้งหมดสวยและลงตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

การเรียนการสอนสักคิ้วของเรามีทั้งการเรียนแบบทฤษฎีและการปฏิบัติ สอนควบคู่กับไปในทุกๆมิติ เพราะถ้าเรื่องการสอนการออกแบบ จะมีครูเดือน (เจ้าของสถาบัน) จบปริญญาตรีนิเทศน์ศิลป์ จบทางด้านศิลปะมาโดยตรง จึงชำนาญเรื่องการวาดออกแบบปรับทรงคิ้วในทุกรูปแบบ เทคนิคการสอนเรื่องการผสมสีสำหรับใช้ในการสักแต่ละแบบ แต่ละเฉดสีผิวของบุคคล ควบคุมและแนะนำให้ตลอด

 60 total views,  1 views today