สอนสักคิ้ว สอนอะไรให้บ้าง – Browcurve

สอนสักคิ้ว สอนอะไรให้บ้าง

สอนสักคิ้ว BROWCURVE สอนอะไรให้บ้าง

  • ขั้นตอนที่ 1 เรียนการวาดโครงคิ้วบนกระดาษให้สวยงามและได้ทรงที่ถูกต้อง
  • ขั้นตอนที่ 2 เรียนการปรับโครงคิ้วให้ทั้งสองข้างมีความสวยงามเหมือนกันและสมดุลกัน
  • ขั้นตอนที่ 3 เรียนการออกแบบคิ้วบนใบหน้าตามแต่ละรูปทรง
  • ขั้นตอนที่ 4 เรียนการสร้างลายเส้นทีละขั้นตอน (อย่างละเอียด)
  • ขั้นตอนที่ 5 เรียนการออกแบบบนหัวหุ่นเทียมปูพื้นฐานสู่การออกแบบบนคนจริง (มีการสอบปฏิบัติร่วมด้วย)
  • ขั้นตอนที่ 6 เรียนรู้ขั้นตอนการสักจริงจากทีมครู ดูวิธีการทำงานจริงทุกขั้นตอน
  • ขั้นตอนที่ 7 สอบปฏิบัติสักบนคนจริงโดยมีทีมครูดูแลตลอดการสอบ และมอบใบประกาศจบหลักสูตร

หมายเหตุ : มีการเรียนทฤษฎีการสักคิ้วให้เพิ่มเติมเป็นข้อมูลเชิงการแพทย์สำหรับการแนะนำและตอบคำถามให้กับลูกค้า ร่วมถึงแนวทางการเปิดร้านสักคิ้วให้ถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ อีกด้วย

 73 total views,  1 views today