สถาบันเราสอนสักคิ้ววันละกี่ชั่วโมง และมีจำกัดเวลาเรียนสักคิ้วไหม – Browcurve

สถาบันเราสอนสักคิ้ววันละกี่ชั่วโมง และมีจำกัดเวลาเรียนสักคิ้วไหม

สอนสักคิ้ว “ไม่จำกัดชั่วโมง”

สอนสักปาก

สถาบันเราสอนสักคิ้ว “ไม่จำกัดชั่วโมง” ภายใน 1 วันที่มาเรียน สามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่ 10.30 – 18.00 น. สามารถนั่งเรียนสักคิ้ว หรือฝึกมือได้เรื่อยๆ มีคุณครูคอยดูแลตลอดทั้งวัน สลับสับเปลี่ยนกันไป การสอนสักคิ้วของเราเน้นให้นักเรียนได้ทำการฝึกฝนมากเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ในแต่ละชนิด และฝึกการวางมือในการทำงานในแต่ละขั้นตอนการเรียน เช่นนักเรียนบางท่านอาจจะมีความถนัดมือซ้าย ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเทคนิคการฝึกที่ไม่เหมือนกับคนถนัดขวา ดังนั้นการเรียนฝึกสักคิ้วอาจจะใช้เวลาในการปรับความคุ้นเคยการใช้อุปกรณ์ เราไม่สามารถกำหนดว่าจะต้องใช้เป็นในเวลานานเท่าไหร่ ดังนั้นเราจึงเน้นการสอนสักคิ้วที่ไม่จำกัดชั่วโมง เพื่อให้นักเรียนมีความสะดวกสบายในการเข้าเรียนที่นี้

หมายเหตุ : วันหยุดประจำคือวันจันทร์  และวันหยุดตามประเพณีทางเราจะมีการแจ้งทราบล่วงหน้าก่อน