ปูทางสู่เส้นทางช่างสักคิ้วมืออาชีพ – Browcurve

ปูทางสู่เส้นทางช่างสักคิ้วมืออาชีพ

การปูพื้นฐานจากจุดเริ่มต้น เพื่อมุ่งสู่ช่างมืออาชีพ

การเรียนรู้ที่ดีนั้น ควรเริ่มจากการเรียนรู้ที่ถูกต้อง แบบเป็นขั้นตอน การสักคิ้วนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างมาก การเรียนรู้รู้ที่ถูกต้อง ควรจะเรียนรู้จากพื้นที่ควรจะต้องเรียน เช่น การเริ่มต้นวาดทรงคิ้วที่ถูกต้องเริ่มต้นอย่างไร ขั้นตอนการปรับแต่งทรงคิ้วมีวิธีการอย่างไร

ทีมครูสอนสักคิ้ว

ทีมครูมีความชำนาญในเรื่องการสักคิ้วเพื่อความงามเป็นอย่างมาก ด้วยผลงานในอดีตที่ผ่านการสอนนักเรียนทั้งในและต่างประเทศมาแล้ว อธิเช่น นักเรียนฟิลิปปินส์ นักเรียนเวียดนาม นักเรียนลาว ทำให้มีจิตวิทยาในการสอนแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน เข้าใจถึงความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลได้เช่นกัน

เรียนสักคิ้วและสอนสักคิ้ว

 

เพราะเราเชี่ยวชาญการสักคิ้ว-สักปาก-แก้ไขคิ้ว-สักคิ้วแบบลายเส้น สไลด์ คิ้วทวิส ทุกประเภท มีความชำนาญด้านการสักมามากว่า 5 ปี

สถาบันส่งเสริมพัฒนาทักษะต่อเนื่อง

เนื่องจากวงการสักคิ้วเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วและตามเทรนด์แฟชั่นในปัจจุบัน จะมีการแนะนำเทคนิคในยุคสมัยนั้นเข้ามาเสริมการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักการเรียนรู้และพัฒนาฝีมือตนเองมากยิ่งขึ้น

การดูแลเอาใจใส่นักเรียน

ที่นี้ให้ความสำคัญในการเรียนพื้นฐาน เราพร้อมจะเป็นคนสนับสนุนก้าวแรกของคุณเดินไปได้อย่างมั่นคง ด้วยนโยบายการสอนแบบบรรยายรายบุคคลตัวต่อตัว บรรยากาศการเรียนที่เงียบสงบ เพื่อสร้างสมาธิในการเรียนมากขึ้น เราไม่เน้นสอนรายกลุ่มคนเยอะ เรามุ่งเน้นการสอนที่ได้ถ่ายทอดเทคนิคให้นักเรียนได้ความรู้ไปเต็มที่

เรียนสักคิ้วนนทบุรี

นักเรียนพร้อมจะประสบความสำเร็จ

เราจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง เพื่อสร้างทางลัดให้นักเรียนของเรามุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จได้เร็วขึ้น การสอนมีการจัดระบบขั้นตอนการสอนที่นักเรียนต้องทำจริงเมื่อรับบริการลูกค้า มีคลาสเรียนให้เข้าดูขั้นตอนการทำงานสักคิ้วจริง ตลอดเวลาการเรียนที่นี้ ส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น มีการสอนเรื่องเนื้อหาการสักคิ้ว การอบรมเรื่องความสะอาด สุขอนามัยของช่าง  รวมถึงการขออนุญาตเปิดร้านสักคิ้วให้ถูกต้องตามกฎหมายราชอาณาจักรไทยด้วย

เรียนสักคิ้วนนทบุรี

มีอบรมเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยของช่างสักให้ฟรี ! โดยครูเดือน

เมื่อเรียนคุณจบหลักสูตรทั้งหมด เรายังมีคลาสอบรมบรรยายเรื่องของแนวทางการปฏิบัตอย่างไรให้ถูกต้องตามสุขอนามัยความปลอดภัยในด้านการสัก การทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ใช้งานสัก การซักประวัติข้อมูลสุขภาพของลูกค้าเพื่อประเมินก่อนทำการสักทุกครั้ง, ทฤษฎีเรื่องชั้นผิวหนังมนุษย์ ,ทฤษฎีเรื่องสีการเลือกเฉดสีและผสมสีให้เหมาะกับการสักแต่ละบุคคล รวมถึงแนะนำขั้นตอนการขออนุญาตเปิดร้านให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อที่คุณจบไปเเล้วจะสามารถนำวิชาความรู้ช่างสักคิ้วไปประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมั่นใจ