ก่อนสักคิ้วห้ามกินอะไร – Browcurve

ก่อนสักคิ้วห้ามกินอะไร

ก่อนสักคิ้วห้ามกินอะไร บ้าง ไม่ได้เป็นการห้าม แต่ควรหลีกเหลี่ยงหรืองดดื่มแอลกอลฮอล์ 24 ชม.ก่อนมาสักคิ้ว

ก่อนสักคิ้วห้ามกินอะไร

เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ จะไปกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ทำให้ขณะสักคิ้วอาจจะมีเลือดไหลออกได้เยอะกว่า สภาวะปกติที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ การที่เลือดไหลขณะทำการสักคิ้วนั้น เลือดจะดันเอาสีที่สักลงไปนั้นขึนมาด้วย อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สีติดได้ไม่ดีเท่าที่ควร

และเมื่อหลังสักคิ้วแล้วก็ควรงดดื่มแอลกอลฮอล์ 24 ชม. เช่นกัน หลังสักเสร็จทันทียังเป็นบาดแผลอยู่ การดื่มอาจจะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้สีถูกดันขึ้นมาและทำให้สีติดได้ไม่ดีเท่าที่ควร

*ข้อมูลในนี้เป็นการอ้างอิงจากร้าน Browcurve เท่านั้น

Loading